Strat Open Pairs Thursday Morn Session February 28, 2019
Scores after 5 rounds Average:  25.0   Section A
Pair  Pct  Score  Sectn Rank  MPs
             A   B
 1  72.00  36.00 A  1     1.50(A) Joe Koester - John Schlundt
 2  57.00  28.50 B  2   1  1.13(A) Stan Sitzmann - Bill Seifert
 5  55.00  27.50 A            Paul Meerschaert - Marsha Devine
 6  49.00  24.50 A            Michael Hoffmann - Rebecca Anspach
 4  44.00  22.00 B            Charlotte Boyles - Janet Bohan
 3  23.00  11.50 B            Robert Bonine - Patricia Myser

Strat 499 Pair Game Thursday Morn Session February 28, 2019
Scores after 6 rounds Average:  60.0   Section B North-South
Pair  Pct  Score  Sectn Rank  MPs
             A   B
 6  62.92  75.50 B  1   1  0.48(A) Peter Bock - Greg Anderson
 2  50.42  60.50 A  2     0.34(A) Janet Goltz - Rick Gavin
 3  47.08  56.50 B            Cass Weil - Tom Sneed
 5  47.08  56.50 A            Otto Gotzsche - Kirsten Gotzsche
 1  46.25  55.50 B            Molly Lusk - Edna Lusk
 4  46.25  55.50 A            Carol Bosch - Julianne Holt

Strat 499 Pair Game Thursday Morn Session February 28, 2019
Scores after 6 rounds Average:  60.0   Section B East-West
Pair  Pct  Score  Sectn Rank  MPs
             A   B
 6  58.75  70.50 B  1   1  0.48(A) Jo Fink - Patricia Blessing
 5  56.25  67.50 B  2   2  0.34(A) Jim Craig - Wayne Leebaw
 2  50.42  60.50 A            Helen Vagle - Ruth Brunelle
 1  46.67  56.00 A            Jim Bernard - David Bryant
 4  46.25  55.50 B            Becky Gamble - Rich Gamble
 3  41.67  50.00 B            Jerry Hoag - Rose Palmer

Board 1
North Deals
None Vul
A Q 7 5 3
10 9 8 6
K J 5
J
6
K Q 5
A 9 8 3 2
7 4 3 2
N
WE
S
K J 8 4
7 4 3
6 4
A K 9 6
10 9 2
A J 2
Q 10 7
Q 10 8 5

EW 1N; EW 2; EW 2; EW 1; Par −90

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
PassPass1.500.50A5-Meerschaert-DevineA3-Bonine-Myser
PassPass1.500.50A6-Hoffmann-AnspachA1-Koester-Schlundt
3 N−1 A500.002.00A4-Boyles-BohanA2-Sitzmann-Seifert
Section B
PassPass4.001.00B2-Goltz-GavinB2-Vagle-Brunelle
PassPass4.001.00B3-Weil-SneedB4-Gamble-Gamble
PassPass4.001.00B5-Gotzsche-GotzscheB3-Hoag-Palmer
2 N−1 6502.003.00B4-Bosch-HoltB6-Fink-Blessing
3 NTS−2 31001.004.00B1-Lusk-LuskB1-Bernard-Bryant
3 N−3 A1500.005.00B6-Bock-AndersonB5-Craig-Leebaw

Board 2
East Deals
N-S Vul
J 9 7 6
A Q J 3
A 7 6 5
8
A Q
10 9 6 4
Q 10 8
K 10 9 7
N
WE
S
K 5 3
K J 9 3
Q 6 5 4 3 2
10 8 4 2
K 8 7 5 2
4 2
A J

EW 5; NS 2; NS 2; NS 1N; EW 2; Par −400

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 N4 36202.000.00A5-Meerschaert-DevineA3-Bonine-Myser
2 S2 41101.001.00A4-Boyles-BohanA2-Sitzmann-Seifert
3 S−1 71000.002.00A6-Hoffmann-AnspachA1-Koester-Schlundt
Section B
2 S3 71405.000.00B6-Bock-AndersonB5-Craig-Leebaw
2 S2 101104.001.00B3-Weil-SneedB4-Gamble-Gamble
4 W5 Q1502.003.00B2-Goltz-GavinB2-Vagle-Brunelle
2 W5 61502.003.00B4-Bosch-HoltB6-Fink-Blessing
3 W5 A1502.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB3-Hoag-Palmer
5 ×W5 A5500.005.00B1-Lusk-LuskB1-Bernard-Bryant

Board 3
South Deals
E-W Vul
A Q 8 2
K 8 4
J 10 3 2
K J
J 10 7 5
10 9 2
9 7
9 8 6 3
N
WE
S
9 6 4
Q 7
A K 8 5 4
A 5 4
K 3
A J 6 5 3
Q 6
Q 10 7 2

NS 4N; NS 3; NS 2; NS 3; NS 3; Par +430

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 S5 104502.000.00A4-Boyles-BohanA2-Sitzmann-Seifert
3 NTN4 A4301.001.00A5-Meerschaert-DevineA3-Bonine-Myser
4 S−1 9500.002.00A6-Hoffmann-AnspachA1-Koester-Schlundt
Section B
2 S3 71405.000.00B3-Weil-SneedB4-Gamble-Gamble
4 S−1 9502.502.50B1-Lusk-LuskB1-Bernard-Bryant
4 S−1 9502.502.50B2-Goltz-GavinB2-Vagle-Brunelle
4 S−1 7502.502.50B5-Gotzsche-GotzscheB3-Hoag-Palmer
4 N−1 A502.502.50B6-Bock-AndersonB5-Craig-Leebaw
4 S−2 91000.005.00B4-Bosch-HoltB6-Fink-Blessing

Board 4
West Deals
Both Vul
K 10 9 8
5
A J 9 6
A K 8 3
Q J 6 4 3
Q 10 7 2
Q 10 8
7
N
WE
S
A 7
A K 8 6
5 3
Q J 9 6 5
5 2
J 9 4 3
K 7 4 2
10 4 2

EW 3; NS 2; EW 1; Par −140

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 N4 A1302.000.00A5-Meerschaert-DevineA3-Bonine-Myser
2 E−1 21001.001.00A6-Hoffmann-AnspachA1-Koester-Schlundt
2 N2 A900.002.00A4-Boyles-BohanA2-Sitzmann-Seifert
Section B
2 E−3 33005.000.00B1-Lusk-LuskB1-Bernard-Bryant
3 NT×W−1 A2003.501.50B4-Bosch-HoltB6-Fink-Blessing
2 E−2 A2003.501.50B6-Bock-AndersonB5-Craig-Leebaw
3 NTW−1 81001.503.50B2-Goltz-GavinB2-Vagle-Brunelle
2 E−1 K1001.503.50B5-Gotzsche-GotzscheB3-Hoag-Palmer
2 W2 A1100.005.00B3-Weil-SneedB4-Gamble-Gamble

Board 5
North Deals
N-S Vul
A K 7 2
10 7 4 2
8
J 9 8 2
A K 8 6 3
A K 10 7 3 2
Q 10
N
WE
S
J 8 6 4 3
Q
Q 5
A 7 6 5 3
Q 10 9 5
J 9 5
J 9 6 4
K 4

EW 5; EW 3N; EW 5; E 3; W 2; Par −450

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
5 W−1 A501.500.50A4-Boyles-BohanA2-Sitzmann-Seifert
3 NTE−1 5501.500.50A6-Hoffmann-AnspachA1-Koester-Schlundt
3 W5 A1500.002.00A5-Meerschaert-DevineA3-Bonine-Myser
Section B
3 NTW−2 101004.500.50B2-Goltz-GavinB1-Bernard-Bryant
3 NTE−2 41004.500.50B6-Bock-AndersonB4-Gamble-Gamble
3 W5 A1502.003.00B3-Weil-SneedB3-Hoag-Palmer
3 W5 A1502.003.00B4-Bosch-HoltB5-Craig-Leebaw
2 W5 J1502.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB2-Vagle-Brunelle
3 NTW3 24000.005.00B1-Lusk-LuskB6-Fink-Blessing

Board 6
East Deals
E-W Vul
A J 4
J 10 6 5
J 9 2
K 6 5
3
K Q 4 3
A 8 7 3
Q J 7 3
N
WE
S
10 7 6
A 8 7
K Q 6
A 9 8 2
K Q 9 8 5 2
9 2
10 5 4
10 4

EW 6; EW 5; EW 5; EW 1N; EW 1; Par −1370

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
2 E5 52002.000.00A4-Boyles-BohanA3-Bonine-Myser
4 E4 106201.001.00A6-Hoffmann-AnspachA2-Sitzmann-Seifert
4 E5 K6500.002.00A1-Koester-SchlundtA5-Meerschaert-Devine
Section B
3 W−1 K1004.500.50B2-Goltz-GavinB1-Bernard-Bryant
3 NTE−1 K1004.500.50B5-Gotzsche-GotzscheB2-Vagle-Brunelle
4 E4 K1303.002.00B3-Weil-SneedB3-Hoag-Palmer
3 E6 K1702.003.00B4-Bosch-HoltB5-Craig-Leebaw
2 W5 22001.004.00B6-Bock-AndersonB4-Gamble-Gamble
4 ×S−3 K5000.005.00B1-Lusk-LuskB6-Fink-Blessing

Board 7
South Deals
Both Vul
9 7
J 6 4
A Q J 8 7
K 6 2
J 6
A K 10 8 5 2
K 10
10 4 3
N
WE
S
A K Q 2
9 7 3
5 3
A Q J 8
10 8 5 4 3
Q
9 6 4 2
9 7 5

W 5N; W 5; E 4; W 5; EW 3; E 4; E 2N; NS 1; Par −660

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 W5 A2002.000.00A4-Boyles-BohanA3-Bonine-Myser
4 W5 96500.501.50A1-Koester-SchlundtA5-Meerschaert-Devine
4 W5 A6500.501.50A6-Hoffmann-AnspachA2-Sitzmann-Seifert
Section B
4 W4 Q6204.500.50B1-Lusk-LuskB6-Fink-Blessing
4 W4 96204.500.50B3-Weil-SneedB3-Hoag-Palmer
4 W5 96502.003.00B2-Goltz-GavinB1-Bernard-Bryant
4 W5 A6502.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB2-Vagle-Brunelle
4 W5 96502.003.00B6-Bock-AndersonB4-Gamble-Gamble
4 W6 46800.005.00B4-Bosch-HoltB5-Craig-Leebaw

Board 8
West Deals
None Vul
A 9 4 3
A Q 4
Q 8 3
9 8 7
K 10 8 5 2
7
J 10 9 5
K 3 2
N
WE
S
Q J 7
8 6 2
A 6 4
J 10 6 5
6
K J 10 9 5 3
K 7 2
A Q 4

NS 4; NS 3N; EW 2; NS 1; N 1; Par +300: EW 4×−2

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 S5 J4502.000.00A4-Boyles-BohanA3-Bonine-Myser
4 S4 J4201.001.00A1-Koester-SchlundtA5-Meerschaert-Devine
4 S−1 J500.002.00A6-Hoffmann-AnspachA2-Sitzmann-Seifert
Section B
4 S4 54205.000.00B2-Goltz-GavinB1-Bernard-Bryant
2 S4 J1703.501.50B3-Weil-SneedB3-Hoag-Palmer
3 S4 J1703.501.50B6-Bock-AndersonB4-Gamble-Gamble
2 S3 J1402.003.00B4-Bosch-HoltB5-Craig-Leebaw
6 S−1 J500.504.50B1-Lusk-LuskB6-Fink-Blessing
4 S−1 5500.504.50B5-Gotzsche-GotzscheB2-Vagle-Brunelle

Board 9
North Deals
E-W Vul
K 7 4 2
A Q 9 6 5
K 6 3
4
Q 9 6
10 2
10 9 8 5 4
K Q 2
N
WE
S
5 3
J 7 4
A J
J 10 9 8 5 3
A J 10 8
K 8 3
Q 7 2
A 7 6

NS 6; NS 6; NS 4N; NS 3; Par +980

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 S6 K4802.000.00A1-Koester-SchlundtA5-Meerschaert-Devine
4 N5 A4500.501.50A4-Boyles-BohanA3-Bonine-Myser
4 N5 A4500.501.50A6-Hoffmann-AnspachA2-Sitzmann-Seifert
Section B
4 S6 K4805.000.00B4-Bosch-HoltB4-Gamble-Gamble
4 N5 A4503.002.00B2-Goltz-GavinB6-Fink-Blessing
4 N5 J4503.002.00B3-Weil-SneedB2-Vagle-Brunelle
4 S5 24503.002.00B6-Bock-AndersonB3-Hoag-Palmer
4 N4 J4201.004.00B5-Gotzsche-GotzscheB1-Bernard-Bryant
4 S−1 10500.005.00B1-Lusk-LuskB5-Craig-Leebaw

Board 10
East Deals
Both Vul
A 8 3
Q 10 8 7 5 2
A Q 10 4
K Q 10 9 5
A K 3
7
8 7 6 2
N
WE
S
J 4
J 4
K 8 6 3
A Q J 10 5
7 6 2
9 6
J 9 5 2
K 9 4 3

W 4; E 3; EW 4; W 2N; E 1N; NS 1; NS 1; Par −620

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
5 E−2 92002.000.00A4-Boyles-BohanA3-Bonine-Myser
4 W−1 71001.001.00A1-Koester-SchlundtA5-Meerschaert-Devine
3 NTE3 36000.002.00A6-Hoffmann-AnspachA2-Sitzmann-Seifert
Section B
4 E−1 91004.500.50B3-Weil-SneedB2-Vagle-Brunelle
3 E−1 91004.500.50B6-Bock-AndersonB3-Hoag-Palmer
3 NTW3 86002.003.00B1-Lusk-LuskB5-Craig-Leebaw
3 NTW3 86002.003.00B4-Bosch-HoltB4-Gamble-Gamble
3 NTW3 106002.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB1-Bernard-Bryant
3 NT×W3 107500.005.00B2-Goltz-GavinB6-Fink-Blessing

Board 11
South Deals
None Vul
2
K J 6
Q J 5 4
A K Q 10 9
K 10 7 6 3
A Q
A 9 6
7 4 3
N
WE
S
A J 8
9 8 7 4 3
10 8 2
J 5
Q 9 5 4
10 5 2
K 7 3
8 6 2

W 2; NS 3; S 1N; S 2; E 1; N 1; Par +100: W 3×−1

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 N4 91301.001.00A2-Sitzmann-SeifertA1-Koester-Schlundt
4 N4 A1301.001.00A5-Meerschaert-DevineA4-Boyles-Bohan
3 N4 91301.001.00A6-Hoffmann-AnspachA3-Bonine-Myser
Section B
3 N4 A1305.000.00B4-Bosch-HoltB4-Gamble-Gamble
3 N3 A1104.001.00B1-Lusk-LuskB5-Craig-Leebaw
3 W−2 A1002.003.00B2-Goltz-GavinB6-Fink-Blessing
3 W−2 A1002.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB1-Bernard-Bryant
3 W−2 A1002.003.00B6-Bock-AndersonB3-Hoag-Palmer
2 W−1 A500.005.00B3-Weil-SneedB2-Vagle-Brunelle

Board 12
West Deals
N-S Vul
A 10
A 10 7 2
A J 9 5
A 10 8
9 7 6 5 3 2
5 4
7 6 3
5 2
N
WE
S
J
K J 9 8 3
K 8 4
K 7 4 3
K Q 8 4
Q 6
Q 10 2
Q J 9 6

N 5N; S 4N; N 5; N 3; NS 4; NS 2; S 2; S 3; Par +660

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 NTN5 86601.500.50A5-Meerschaert-DevineA4-Boyles-Bohan
3 NTN5 J6601.500.50A6-Hoffmann-AnspachA3-Bonine-Myser
3 NTN4 J6300.002.00A2-Sitzmann-SeifertA1-Koester-Schlundt
Section B
3 NTN5 86604.001.00B4-Bosch-HoltB4-Gamble-Gamble
3 NTN5 36604.001.00B5-Gotzsche-GotzscheB1-Bernard-Bryant
3 NTN5 26604.001.00B6-Bock-AndersonB3-Hoag-Palmer
3 NTN4 36301.004.00B1-Lusk-LuskB5-Craig-Leebaw
3 NTN4 36301.004.00B2-Goltz-GavinB6-Fink-Blessing
3 NTN4 86301.004.00B3-Weil-SneedB2-Vagle-Brunelle

Board 13
North Deals
Both Vul
A Q 9 5 4
J 10
Q 9 7
7 5 3
K 10 8 6 3
5 4
A K 2
A 8 6
N
WE
S
A Q 8 6 3
J 10 8 6 4
10 9 2
J 7 2
K 9 7 2
5 3
K Q J 4

NS 2; E 2; NS 1N; EW 2; W 1; Par +110

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 NTW−3 J3002.000.00A6-Hoffmann-AnspachA3-Bonine-Myser
1 W−2 J2000.501.50A2-Sitzmann-SeifertA1-Koester-Schlundt
3 E−2 52000.501.50A5-Meerschaert-DevineA4-Boyles-Bohan
Section B
1 NTE−2 K2004.500.50B2-Goltz-GavinB5-Craig-Leebaw
1 NTE−2 K2004.500.50B4-Bosch-HoltB3-Hoag-Palmer
1 NTE−1 21002.003.00B1-Lusk-LuskB4-Gamble-Gamble
1 NTE−1 Q1002.003.00B3-Weil-SneedB1-Bernard-Bryant
1 NTE−1 K1002.003.00B6-Bock-AndersonB2-Vagle-Brunelle
3 E3 K1100.005.00B5-Gotzsche-GotzscheB6-Fink-Blessing

Board 14
East Deals
None Vul
K Q 5 3 2
A Q 4
6 4
A K J
10 9 8 6 4
K 7 6 2
8 2
10 3
N
WE
S
J
9 5 3
J 7 5 3
9 8 6 4 2
A 7
J 10 8
A K Q 10 9
Q 7 5

NS 7N; NS 7; NS 6; NS 6; NS 5; Par +1520

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
6 NTS6 109901.500.50A2-Sitzmann-SeifertA1-Koester-Schlundt
6 NTS6 109901.500.50A6-Hoffmann-AnspachA3-Bonine-Myser
6 NTS−1 10500.002.00A5-Meerschaert-DevineA4-Boyles-Bohan
Section B
6 NTS7 1010204.500.50B2-Goltz-GavinB5-Craig-Leebaw
6 NTS7 810204.500.50B6-Bock-AndersonB2-Vagle-Brunelle
6 NTN6 49902.502.50B1-Lusk-LuskB4-Gamble-Gamble
6 NTN6 109902.502.50B5-Gotzsche-GotzscheB6-Fink-Blessing
6 NTS−1 2501.004.00B4-Bosch-HoltB3-Hoag-Palmer
7 NTS−2 61000.005.00B3-Weil-SneedB1-Bernard-Bryant

Board 15
South Deals
N-S Vul
Q 4 3 2
7 6 3
10 5 3
K 5 3
8 7
Q 10 5 4
J 2
A J 9 4 2
N
WE
S
J 10 5
A K J 9 2
K 9
Q 7 6
A K 9 6
8
A Q 8 7 6 4
10 8

NS 5; NS 5; EW 2; NS 1N; EW 2; Par +650

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 N4 A6202.000.00A6-Hoffmann-AnspachA3-Bonine-Myser
4 E−2 A1001.001.00A5-Meerschaert-DevineA4-Boyles-Bohan
3 E3 A1400.002.00A2-Sitzmann-SeifertA1-Koester-Schlundt
Section B
3 N4 A1705.000.00B5-Gotzsche-GotzscheB6-Fink-Blessing
4 E−2 A1004.001.00B6-Bock-AndersonB2-Vagle-Brunelle
4 E−1 A502.502.50B1-Lusk-LuskB4-Gamble-Gamble
4 E−1 A502.502.50B3-Weil-SneedB1-Bernard-Bryant
2 E2 A1101.004.00B4-Bosch-HoltB3-Hoag-Palmer
4 N−2 A2000.005.00B2-Goltz-GavinB5-Craig-Leebaw

Board 16
West Deals
E-W Vul
Q 10 4 2
J 8
K 3
Q J 10 3 2
A K 8 6 5
Q 10 7
6
A 9 7 4
N
WE
S
7
6 4 3 2
A Q 10 8 7
K 8 6
J 9 3
A K 9 5
J 9 5 4 2
5

EW 2N; EW 2; EW 2; EW 2; EW 2; Par −120

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
2 W−2 Q2002.000.00A6-Hoffmann-AnspachA4-Boyles-Bohan
2 NTE−1 31001.001.00A2-Sitzmann-SeifertA5-Meerschaert-Devine
2 E2 A900.002.00A3-Bonine-MyserA1-Koester-Schlundt
Section B
3 W−1 J1004.001.00B1-Lusk-LuskB4-Gamble-Gamble
3 W−1 81004.001.00B2-Goltz-GavinB5-Craig-Leebaw
2 NTW−1 Q1004.001.00B6-Bock-AndersonB2-Vagle-Brunelle
1 NTE1 K902.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB6-Fink-Blessing
1 NTE2 41200.504.50B3-Weil-SneedB1-Bernard-Bryant
2 NTW2 Q1200.504.50B4-Bosch-HoltB3-Hoag-Palmer

Board 17
North Deals
None Vul
Q 9
J 7
K 3
K Q 10 9 6 5 2
10 8 7 6 3
K
Q J 10 8 7
7 4
N
WE
S
A K 5
Q 8 5 4
A 9 5 4
J 3
J 4 2
A 10 9 6 3 2
6 2
A 8

N 3N; EW 3; NS 2; EW 3; N 3; S 2; Par +100: EW 4×−1; EW 4×−1

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 N3 A1102.000.00A2-Sitzmann-SeifertA5-Meerschaert-Devine
4 W−1 K501.001.00A6-Hoffmann-AnspachA4-Boyles-Bohan
3 W3 61400.002.00A3-Bonine-MyserA1-Koester-Schlundt
Section B
3 N5 A1505.000.00B6-Bock-AndersonB1-Bernard-Bryant
3 N3 A1104.001.00B5-Gotzsche-GotzscheB5-Craig-Leebaw
3 S−2 Q1003.002.00B3-Weil-SneedB6-Fink-Blessing
3 W3 J1401.503.50B1-Lusk-LuskB3-Hoag-Palmer
3 W3 J1401.503.50B4-Bosch-HoltB2-Vagle-Brunelle
3 S−3 Q1500.005.00B2-Goltz-GavinB4-Gamble-Gamble

Board 18
East Deals
N-S Vul
8 7 5
Q 8 5
Q 10 3
9 6 3 2
A Q J 10 4 3 2
J 9 7 6
A 7
N
WE
S
9 6
A K 3
A J 8 6 4
J 10 8
K
10 4 2
K 9 7 5 2
K Q 5 4

EW 6N; EW 6; EW 6; EW 2; EW 1; Par −990

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 W6 74801.500.50A2-Sitzmann-SeifertA5-Meerschaert-Devine
4 W6 34801.500.50A6-Hoffmann-AnspachA4-Boyles-Bohan
4 W7 95100.002.00A3-Bonine-MyserA1-Koester-Schlundt
Section B
3 W7 52605.000.00B1-Lusk-LuskB3-Hoag-Palmer
4 W6 94802.003.00B2-Goltz-GavinB4-Gamble-Gamble
4 E6 K4802.003.00B3-Weil-SneedB6-Fink-Blessing
4 W6 84802.003.00B4-Bosch-HoltB2-Vagle-Brunelle
4 W6 54802.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB5-Craig-Leebaw
4 W6 64802.003.00B6-Bock-AndersonB1-Bernard-Bryant

Board 19
South Deals
E-W Vul
A 6 2
6
A Q 10 9 8 3
K Q 5
Q 7
K J 4
6 2
A J 10 6 3 2
N
WE
S
10 5 4 3
10 7 5 3 2
J 5
9 4
K J 9 8
A Q 9 8
K 7 4
8 7

S 6N; S 6; NS 6; N 5N; N 5; NS 3; NS 2; Par +990

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
6 S6 A9202.000.00A6-Hoffmann-AnspachA4-Boyles-Bohan
4 NTS4 64301.001.00A2-Sitzmann-SeifertA5-Meerschaert-Devine
6 S−1 A500.002.00A3-Bonine-MyserA1-Koester-Schlundt
Section B
3 NTN5 94605.000.00B6-Bock-AndersonB1-Bernard-Bryant
5 S5 A4003.002.00B1-Lusk-LuskB3-Hoag-Palmer
5 S5 A4003.002.00B3-Weil-SneedB6-Fink-Blessing
5 N5 34003.002.00B5-Gotzsche-GotzscheB5-Craig-Leebaw
3 S5 A1500.504.50B2-Goltz-GavinB4-Gamble-Gamble
4 S5 41500.504.50B4-Bosch-HoltB2-Vagle-Brunelle

Board 20
West Deals
Both Vul
A 4
8 7 3
9 8 7 4
J 10 6 5
Q 7 5
K Q 9 4 2
A 3
A K 7
N
WE
S
10 9 8 6
6 5
K J 6 2
9 4 3
K J 3 2
A J 10
Q 10 5
Q 8 2

EW 2; EW 1N; EW 1; S 1; Par −110

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 W−2 A2002.000.00A6-Hoffmann-AnspachA4-Boyles-Bohan
1 NTS−1 K1001.001.00A2-Sitzmann-SeifertA5-Meerschaert-Devine
2 NTS−4 64000.002.00A3-Bonine-MyserA1-Koester-Schlundt
Section B
3 NTE−2 22005.000.00B1-Lusk-LuskB3-Hoag-Palmer
1 NTN2 61204.001.00B4-Bosch-HoltB2-Vagle-Brunelle
2 W−1 A1002.502.50B3-Weil-SneedB6-Fink-Blessing
2 W−1 A1002.502.50B6-Bock-AndersonB1-Bernard-Bryant
2 N−2 62001.004.00B2-Goltz-GavinB4-Gamble-Gamble
2 N−3 63000.005.00B5-Gotzsche-GotzscheB5-Craig-Leebaw

Board 21
North Deals
N-S Vul
Q 7 6 5 2
K J 9
9 5 4 3
7
10 8 7 3 2
A J 8
K Q 9 5 3
N
WE
S
A J 8 4 3
5 4
Q 10 6
8 6 4
K 10 9
A Q 6
K 7 2
A J 10 2

NS 2; EW 3; NS 1N; EW 1; NS 1; Par −110

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
2 S2 K1102.000.00A1-Koester-SchlundtA4-Boyles-Bohan
2 S−1 K1001.001.00A6-Hoffmann-AnspachA5-Meerschaert-Devine
4 N−4 84000.002.00A3-Bonine-MyserA2-Sitzmann-Seifert
Section B
4 W−3 21504.500.50B1-Lusk-LuskB2-Vagle-Brunelle
2 NTS3 51504.500.50B5-Gotzsche-GotzscheB4-Gamble-Gamble
1 NTS1 5903.002.00B4-Bosch-HoltB1-Bernard-Bryant
2 S−1 51001.503.50B2-Goltz-GavinB3-Hoag-Palmer
2 S−1 51001.503.50B3-Weil-SneedB5-Craig-Leebaw
4 S−2 K2000.005.00B6-Bock-AndersonB6-Fink-Blessing

Board 22
East Deals
E-W Vul
A J 9 8 6
K J 7 2
10 8 6
4
10 5 3
A 6
A K 3
A Q J 9 2
N
WE
S
Q 7 4
10 9 8 3
J 9
8 7 6 3
K 2
Q 5 4
Q 7 5 4 2
K 10 5

S 2; S 2; NS 2; EW 2; N 1; N 1; Par +110

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
2 S2 3902.000.00A1-Koester-SchlundtA4-Boyles-Bohan
1 NTW2 81201.001.00A6-Hoffmann-AnspachA5-Meerschaert-Devine
2 W4 101300.002.00A3-Bonine-MyserA2-Sitzmann-Seifert
Section B
2 W−2 42005.000.00B4-Bosch-HoltB1-Bernard-Bryant
1 N3 21404.001.00B6-Bock-AndersonB6-Fink-Blessing
2 N2 81103.002.00B3-Weil-SneedB5-Craig-Leebaw
2 S2 A902.003.00B2-Goltz-GavinB3-Hoag-Palmer
2 N−1 8501.004.00B1-Lusk-LuskB2-Vagle-Brunelle
2 NTS−3 Q1500.005.00B5-Gotzsche-GotzscheB4-Gamble-Gamble

Board 23
South Deals
Both Vul
K 10 9
10 7 3
8 3
K 10 9 6 2
Q 7 5 4 3 2
K 8 6 5
Q
A J
N
WE
S
A 6
Q J 9 2
K 4
Q 8 5 4 3
J 8
A 4
A J 10 9 7 6 5 2
7

EW 4; EW 3; NS 3; NS 1N; EW 1; Par −500: NS 5×−2

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 S−1 A1001.500.50A1-Koester-SchlundtA4-Boyles-Bohan
4 S−1 91001.500.50A3-Bonine-MyserA2-Sitzmann-Seifert
5 S−3 A3000.002.00A6-Hoffmann-AnspachA5-Meerschaert-Devine
Section B
3 W−2 82005.000.00B6-Bock-AndersonB6-Fink-Blessing
3 S3 A1103.501.50B2-Goltz-GavinB3-Hoag-Palmer
3 S3 51103.501.50B5-Gotzsche-GotzscheB4-Gamble-Gamble
4 W−1 81002.003.00B1-Lusk-LuskB2-Vagle-Brunelle
3 W4 81701.004.00B4-Bosch-HoltB1-Bernard-Bryant
4 ×S−2 A5000.005.00B3-Weil-SneedB5-Craig-Leebaw

Board 24
West Deals
None Vul
A K J 8 7 6 5
Q J 8 2
3
3
4
A 3
J 9 8 6 4 2
9 8 7 4
N
WE
S
10 9
10 9 7
A Q 10 5
A Q 10 5
Q 3 2
K 6 5 4
K 7
K J 6 2

NS 4; NS 3; NS 2N; EW 2; EW 1; Par +420

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
4 N5 54502.000.00A1-Koester-SchlundtA4-Boyles-Bohan
4 N4 64201.001.00A3-Bonine-MyserA2-Sitzmann-Seifert
5 N−1 A500.002.00A6-Hoffmann-AnspachA5-Meerschaert-Devine
Section B
5 ×W−3 35005.000.00B2-Goltz-GavinB3-Hoag-Palmer
4 N5 104502.003.00B1-Lusk-LuskB2-Vagle-Brunelle
4 N5 104502.003.00B3-Weil-SneedB5-Craig-Leebaw
4 N5 94502.003.00B4-Bosch-HoltB1-Bernard-Bryant
4 N5 104502.003.00B5-Gotzsche-GotzscheB4-Gamble-Gamble
4 N5 A4502.003.00B6-Bock-AndersonB6-Fink-Blessing

Board 25
North Deals
E-W Vul
A J 10 3
A J 4
5 3
J 8 6 4
7 6
K 7 5 3 2
A 10 8 4
K Q
N
WE
S
K Q 9 5 4 2
Q 8 6
J
7 5 3
8
10 9
K Q 9 7 6 2
A 10 9 2

W 2; NS 3; NS 1N; NS 2; EW 1; E 1; Par +110

ContractLeadScoreMatchpointsPairPair
    N-SE-WN-SE-WN-SE-W
Section A
3 W−2 32002.000.00A3-Bonine-MyserA2-Sitzmann-Seifert
2 W−1 51001.001.00A1-Koester-SchlundtA4-Boyles-Bohan
3 S−1 K500.002.00A6-Hoffmann-AnspachA5-Meerschaert-Devine